ES struktūrinė parama

Atgal
UAB „Vilsota“ sėkmingai įgyvendino ES finansuojamą projektą „Vilsotos įmonių grupės įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".

 

2009 m. balandžio 15 d. UAB „Vilsota“ pasirašė projekto „VILSOTOS įmonių grupės įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį ES paramai gauti. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų iš Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ skirta 427,8 tūkst. litų.

 

Projekto trukmė: 2009 m. balandžio 15 d. – 2012 m. kovo 01 d.

 

Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kėlė UAB „Vilsota“ ir jos dukterinių įmonių UAB „Vilsotos statyba“ ir UAB „Vilsotos investicijos“ – darbuotojai – aukščiausio lygio vadovai, projektų vadovai, statybos darbų vykdytojai, darbininkai, kiti administracijos darbuotojai. 

Viso projekto metu apmokyta 40 darbuotojų.

 

Vilsota įmonių grupės darbuotojai kėlė kvalifikaciją projektų valdymo, finansų ir strateginio valdymo, rinkodaros, pardavimų organizavimo, ISO projektų valdymo, darbo organizavimo, nekilnojamojo turto ir statybos srityse, gilino užsienio kalbos žinias.

 

Žinios įgytos mokymų metu leis tiek užtikrinti sėkmingą vystomų nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimą, tiek kurti naujus, pritaikant naujas statybos technologijas, medžiagas, ieškant naujų sprendimų. Įmonės, kuriose dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai, gali teikti aukštos kokybės šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias paslaugas ir tai leidžia sėkmingai konkuruoti su kitomis sektoriaus įmonėmis.

Susisiekite su mumis

Tel. (8-5) 231 14 45
El. p. info@vilsota.lt